Pages Menu
Categories Menu

ชำระเงิน | แจ้งโอน | Internet Marketing

3 ขั้นตอนเพื่อเข้าเรียนรู้คอร์สได้ทันที !

ขั้นตอนที่ 1. ชำระเงินค่าคอร์สมาที่บัญชีด้านล่างนี้ ( กรุณาระบุเศษสตางค์ในการโอน เช่น  700.03 หรือ 700.23 )

ขั้นตอนที่ 2. แจ้งการโอนเงินในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ถูกต้องและครบถ้วน !

ขั้นตอนที่ 3. รอรับ Username , Password และเว็บไซต์สมาชิกภายใน 2 -3 ชม. ผ่านทางอีเมล์ของคุณ

New-Line-Divider6b

เลขที่บัญชี กสิกร

New-Line-Divider6b

 แจ้งการโอนเงิน…กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

ชื่อ-สกุล (ภ.ไทย) *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

อีเมล์เพื่อรับรหัสผ่าน ! *

จำนวนเงินที่โอน *

วัน/เดือน/ปี - เวลาที่โอน *

ชำระเงินค่าคอร์ส ? *

มีปัญหาในการแจ้งการโอนเงิน ติดต่อที่ NextDean@gmail.com  Tel 0806123417